. . 24 24 24 . .

42 . 24 24 . 24 . , . . .

, . , , , . 24 , . 24 . 24.

Responses to 24

  1. Suzan Says:

    24 .

  2. Alex Says:

    . 24 .